البداية فيلا العرائس leading فيلا العرائس light الفئات المستهدفة أحدث الأخبار الفكرة| ليليانى البيع Webshop الإتصال
 
     
 
   
 

استعراض  www.lilianelimpensreviews.com

 

   
   

by Liliane Limpens August 30, 2018

 

MEANDER MEDICAL CENTER & DOLLSVILLA

 
 

The children's department of the Meander Medical Center in

Amersfoort in the Netherlands starts the deployment of the

DollsVilla byLiliane®.

 
 
 
 
 

   
   

by Liliane Limpens August 24, 2018

 

DANISH LIBRARIES & DUTCH DOLLSVILLA

 
 
“One of our best investments since 2010 - the DollsVilla by
Liliane® has great play value for children.”
 
Tanja Clausen | Børnebibliotekar Søborg Biblioteket Gladsaxe.
Jette Hussmann Faerber | Børnebibliotekar Afdeling Oplevelse
Helsingør Biblioteket Kulturværftet.
 
 
 
 
 

   
   

by Liliane Limpens August 10, 2018

 

ASTRID LINDGRENS CHILDREN'S HOSPITAL

 

STOCKHOLM & DOLLSVILLA BY LILIANE®

 
 

The Astrid Lindgrens Children’s Hospital Stockholm is the very first hospital in the world that bought a DollsVilla by Liliane®, for professional use since 2012.

"Seriously sick children, we observed, do not look at other people, but usually at the floor. For many years we had been looking for something that could stimulate contact between children. The Dutch DollsVilla by Liliane® is exactly what we needed."

 
 

Lindgrens’ creation Pippi Langkous completely draws her own way, and compares herself with no one else. Her crazy ideas, which seem impossible, never seem to be! Pippi lives in a swedish Villa on her own, is both solitary and social, she has guts, she is sweet. She is a real [animal] friend, she shares everything.

 
 
 
 

   
   

by Liliane Limpens July 3, 2018

 

Pediatric rheumatology, orthopedics and rehabilitation

 

DOLLSVILLA & PEDIATRIC REHABILITATION

 
SINT-MAARTENSKLINIEK NIJMEGEN
 

The departments pediatric rheumatology, orthopedics and rehabilitation of the Sint-Maartenskliniek Nijmegen: "We are very much looking forward to taking the DollsVilla by Liliane® into use."

 
 

The Sint-Maartens kliniek is the only Dutch hospital with a specialization in disorders of the musculoskeletal system [about 42,000 outpatients per year]. The hospital has its own department for scientific research.

 
 
 
 

   
   
 
   

by Diana Patchett June 14, 2018

 

Little Doves Early Learning Centre Kristin School New Zealand

 

'THE JEWEL IN THE CROWN'

 
 

"The fabulous DollsVilla by Liliane® is the jewel in the crown of our Little Doves Early Learning Centre, Auckland, New Zealand."

Diana Patchett | Junior School Principal of the Kristin School New Zealand [formerly] | Executive Principal at St Margaret's College, Christchurch.

 

The order is another result of the Dutch Royal Trade Mission to Australia and New Zealand in November 2016.

 

 

The Kristin School is one of the New Zealand's leading independent schools, a co-educational school of approximately 1620 students from Kindergarten through to Year 13. The first school in New Zealand authorised to teach the International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP).

 
 
 
 

 

   
   
 
   

by Melanie Dowling May 10, 2018

 

GREENWICH LIBRARY NEW YORK OWNER OF

A DOLLSVILLA BY LILIANE®

Announcement at the lending desk in the Greenwich Library in New York: "TRY OUR COOL NEW DOLLSHOUSE! Keep all furniture inside the house and tidy up before you leave! We have dolls available to (responsibly) borrow - ask a librarian."

   

The purchase by the Greenwich Library New York is a result of the work of Melanie Dowling, business developer DollsVilla by Liliane® USA.

   
 
   
 
 
 

 

   
   

Daniëlle van Vuuren Geldrop April 21, 2018

 

Press release Communication department St. Anna Hospital Geldrop

 

CHILD DEPARTMENT ST. ANNA HOSPITAL

RECEIVES DOLLSVILLA BY LILIANE®

"In the presence of Marieke Pestman, pediatrician, the children's department of St. Anna Hospital received a DollsVilla by Liliane®. Simon Bambach, member of the Supervisory Board of St. Anna Zorggroep and designer Liliane Limpens realized the donation of the DollsVilla by Liliane®. A result of their participation in the Bilderberg Conference 2018 in which an anonymous donor donated the Poppenvilla."

   
 
   

"Liliane Limpens has been designing exclusive DollsVillas that have also been professionally used for the observation of vulnerable children for some time." Liliane: "The DollsVilla offers children their own world where they can feel safe with their favorite dolls, hugs and cars. Play is their language. Through a fantasy play children can make better contact, tell their story or process their experience."

 

"The DollsVilla is strong, mobile and made of sustainable design materials. Larger dolls and cars [up to one feet in height, 30 centimetres] fit in and the furniture is specially made for the less refined movement motor skills of children."

 

"Awesome! We love working with the DollsVilla by Liliane®" says pediatrician Marieke Pestman. "We can observe children with the DollsVilla by Liliane® and get in touch with them more quickly. In addition, we can prepare them by means of role play for surgical procedures and provide them with playful support in the processing of hospitalization."

 

The St. Anna Hospital uses the DollsVilla by Liliane® within her Department of Pediatrics [play pedagogy], to guide children before and during a hospitalization, and during their outpatient visits. Medical psychologists from the Psychology department of St. Anna Hospital will use the DollsVilla for observations, diagnostics and treatment.

   
 
   
 
 
 

   
   
 
   

by Liliane Limpens April 16, 2018

 

Now, Now, and Now! Unduetrestella design projects for children

 

DOLLSVILLA AT THE MILANO DESIGN WEEK

 
Also in 2018 the DollsVilla by Liliane® is present in Milano during the Salone Internazionale del Mobile.
 

Thanks to the support of Municipality of Milano, Unduetrestella DESIGN WEEK is hosted in a very prestigious exhibition space: Fabbrica del Vapore, a large former industrial area close to the city centre. Fabbrica del Vapore is an important exhibition space hosting big and international shows dedicated to contemporary art and culture.

 

"DollsVilla Global (NL): conceived and produced by the designer Liliane Limpens creates two incredible and innovative models of dolls houses on wheels. The child heigh DollsVilla is a sustainable dollhouse on wheels for children’s most cherished 1:6 cars and dolls of 30 centimetres. With a cool design interior, stainless steel roofplates, a car ramp and three trays. www.dollsvilla.com".

 
 

Paola Noe of Unduetrestella: "It is our duty as adults, looking to the next generation, to emphasize the strength and power of childhood along with our responsibilities, adults teaching children to grow up and live in this contemporary world."

 
Exhibition Art & Design for Kids April 17-22, 2018

Fabbrica del Vapore, Via G.G. Procaccini 4. IT 20154 Milano

 
 
 
 
 

   
   

by YMCA Greenwich USA March 27, 2018

 

Youth Development USA

 

AWAKEN IMAGINATION AT THE YMCA USA

 
WITH THE DOLLSVILLA BY LILIANE®
 

"YMCA for youth development in Greenwich USA very happy with the Dutch DollsVilla by Liliane®, for awakening the imagination".

 
Childwatch featuring DollsVilla by Liliane® YMCA Greenwich USA:
 
 
 
 
 

   
   

by Liliane Limpens January 5, 2018

 

New Business Development

 

DOLLSVILLA GLOBAL STARTS IN THE USA

 
 

Melanie Dowling [35] will start developing the USA market for the DollsVilla by Liliane® with the focus on hospitals, childcare, pre-schools, toy stores in the higher segment and organizations for the disabled. Starting with the Greenwich region [Connecticut] and New York.

 

A great number of organizations in the USA have already shown to love the Dutch design DollsVilla by Liliane® and its popularity keeps rising as DollsVillas are shipped to the USA on a regular basis.

 

Melanie will use her professional background and product love, her knowledge and experience in marketing and finance to give the DollsVilla by Liliane® a wonderful place in the lives of children in the USA. To house their most important emotions.

 

“Mom, can I play with my kids now?” My daughter reminded me with that question of myself and my twin sister playing for hours with our dolls when we were young. We could have only dreamed of a doll house like the DollsVilla!"

 
Melanie Dowling | Business Developer - DollsVilla by Liliane® USA LinkedIn | usa@dollsvilla.com | T +1 3474970466
 
 
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens December 5, 2017

 

Italian publication - Christmas December 2017

 

CHILD AWARE OF HIS OWN INNER AND

 

OUTER WORLD

 

The renowned Italian design-lifestyle magazine CASA facile published an editorial about the Dutch design DollsVilla by Liliane®.

 
 
The Doll’s House

Doll houses but also mini-kitchens are part of the so-called imitation play. They give children the opportunity to repeat gestures and situations that they have seen in the adult world. In this way they refine their movement skills and their perception of reality, the awareness and the expression of their own emotions. The play makes children aware of their own inner world and of the world around them.

Dollhouse of birch wood [Liliane, cm 120x62x130h € 1.988].
 
 
Pubblicazione italiana - Natale dicembre 2017

BAMBINO CONSAPEVOLE DEL PROPRIO

MONDO INTERIORE E DI QUELLO ESTERIORE

La rinomata rivista italiana di design-lifestyle CASA Facile ha pubblicato un editoriale sul design olandese DollsVilla by Liliane®.

 

La Casetta delle Bambole

Le casette ma anche le mini cucine fanno parte dei cosiddetti giochi di imitazione. Permettono ai bambini di ripetere gesti e situazioni osservati nella vita degli adulti; In questo modo si affinano la manualità e l ‘osservazione della realtà, La consapenolezza e l’espressione della proprie emozioni. Il gioco rende il bambino consapevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore.

Casa delle bambole in betulla [Liliane, cm 120x62x130h € 1.988].
 
 
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens November 2017, 24

 

DOLLSVILLA IN POLICLINIC WOMAN-CHILD

 

HOSPITALS VU-MC AND MC SLOTERVAART

 
AMSTERDAM  
   

Today I had a working visit to the Pediatric department of the VUmc hospital and spoke with Ine de Jonge, nursing manager and prof. Hans Goudoever, head of the department.

 
   

So impressed by their warmth and empathy, their high motivation and the attention for details in their work for sick children. I met great enthusiasm about the value of the DollsVilla by Liliane® in the play-area near the reception of Pediatrics VUmc.

 
   

A DollsVilla by Liliane® will also be part of the new policlinic VUmc Woman-Child Center, located at the Medical Center MC Slotervaart Amsterdam. The disciplines of pediatrics, gynecology and obstetrics work together. In the future this will be done together with the Academical Medical Center AMC Amsterdam.

 
   
 
   
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens November 2, 2017

 

Publication expected soon

 

DOLLSVILLA IN THE ITALIAN CASA FACILE

 

The renowned Italian design-lifestyle magazine CASAfacile.it is preparing an editorial about the Dutch design DollsVilla by Liliane®.

 
 
 
 
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens July 26, 2017

 

A LOVELY HOLIDAY 2017

 
#WIND #WATER #WARMTH  
   
   
 
   
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens June 18, 2017

 

18th BIRTHDAY OF THE DOLLSVILLA BY

 

LILIANE®

 

Maastricht June 18, 1999 - Amsterdam June 18, 2017

 

 

 
 
   
 
 
 

 

 

   
   

by Liliane Limpens May 12, 2017

 

The emirates discover Dutch design for children

 

ABU DHABI PRESENTS THE DOLLSVILLA

 

Presentation of the Dutch design DollsVilla by Liliane® in the capital of the United Arab Emirates. At the Children & Parents World and Life Style Abu Dhabi 2017. From 11 - 13 May in the Abu Dhabi National Exhibition Centre - ADNEC. Under the patronage of Abu Dhabi Businesswomen Council.

 
   
   
 
   
   
 
   
   
In Dubai, two samples of the DollsVilla by Liliane® are already in use. In the Kidz Club and a restaurant of the Grand Hyatt Dubai.  
   
   
 
   
   

Lojain Omran and the DollsVilla by Liliane® in Abu Dhabi May 12, 2017. Omran is a social media superstar and television host most well known as a presenter for Good Morning Arabs. She is also insanely popular on Instagram where she has more than 5 million followers.

 
 
 
 
 

   
   
by Liliane Limpens July 2, 2010  

DOLLSVILLA TO SAUDI ARABIA

 

Eight Dutch and Saudi business women met each other in Amsterdam. The Saudi delegation was interested in what support is given to women starting a business in the Netherlands. The Saudi business women are all pioneers in their country. They have been actively involved in the empowerment process and are eager to hear about the 'lessons learned' by the dutch.

 
   

A female entrepreneur from Mecca placed an order with LILIANE for the supply of the LILIANE DollsVilla. This is unusual, as the process of building up a trusting relationship dominates business contacts in Saudi Arabia for a long time, before any business is conducted.

 
   
 
 
 

   
   

by Kikimora May 6, 2017

 

Kikimora Warsaw Poland

 

WYGODNE ŻYCIE LALEK: DOLLSVILLA BY

 
LILIANE  

CONVENIENT LIFE FOR DOLLS: DOLLSVILLA

 
BY LILIANE  

Najwyższa jakość, designerskie elementy, spektakularne rozmiary. DollsVilla By Liliane to niemiecka marka, która trafiła pod dach szkoły brytyjskiej w Warszawie, szkoda, że ten etap już za nami, dla takich projektów jesteśmy gotowi wrócić do szkolnej ławy!

 

The highest quality, design elements, spectacular dimensions. The DollsVilla by Liliane is a German brand that went under the roof of the British International School in Warsaw. It is a pity that this stage is behind us, for such projects we are ready to go back to the school banks!

 
   
 
   

Na pytanie o to co chciałyby robić w przyszłości, Wasze dzieci zawsze odpowiadają : będziemy architektami! Wasz dom wypełniają listewki, formatki, sklejki, gwoździe i inne temu podobne akcesoria...

 

When asked what they would like to do in the future, your children always answer: we will be architects! Your house fill slats, molds, plywood, nails and other similar accessories ...

 
   

Fascynacja najmłodszych architekturą doprowadziła nas  do stworzenia zbioru najpiękniejszych domków, a co najważniejsze każdy z nich może być nie tylko dziewczęcym domkiem dla lalek , ale też prawdziwym męskim lokum w rozmiarze mini.

 

The fascination with the youngest architecture has led us to create a collection of the most beautiful chalets, and most importantly, each of them can be not only a girly dollhouse, but also a real male mini-sized house.

 
   
 
   
 
 
 

   
   

by Liliane Limpens May 4, 2017

 

Holland+You Gulf Region

 

DUTCH INNOVATION IN THE EMIRATES

 

Abu Dhabi May 3, 2017 – The Dutch Consulate General in the United Arab Emirates prepares an editorial article about the introduction of the DollsVilla by Liliane® in the United Arab Emirates. A scoop.

 
   

Holland+You will publish an interview with Liliane and photo’s of the DollsVilla by Liliane® in the Children’s and Parents World and Life Style 2017 in the Abu Dhabi National Exhibition Centre, May 11 - 13, 2017. Holland+You focuses on Dutch Innovation in the UAE.

 
   
 
   
 
 
 

   
   

by La Cuky | Elisa Cucuzza 15.04.2017

 

Mamme Con Stile

 

IO MI SONO INNAMORATA DI QUESTA CASA

 
DELLE BAMBOLE
I'M IN LOVE WITH THIS DOLLSHOUSE
 

"Questa settimana non ho avuto il tempo materiale di raccontarvi le meravigliose novità di design per bimbi che ho visto al #UNDUETRESTELLADESIGNWEEK @ MUBA - Museo dei Bambini Milano al #fuorisalone domenica scorsa."

 

"Mi impegno piano piano a mostrarvele, perché sono realtà artigianali meravigliose. Io mi sono innamorata di questa casa delle bambole fatta interamente in legno di DollsVilla by Liliane® Dopotutto...chi di noi non ha mai sognato una casa delle bambole? ❤". 

 

Mamme con stile | Milano 2017 MUBA Museum Design for Kids

 
 

The DollsVilla by Liliane®  is in April in Milano, as part of the exhibition Art and Design for Kids in MUBA - Museo dei Bambini Milano from April 4 to 9, 2017. During the Milan International Design Fair | Salone del Mobile | the unduetrestella Design Week.

 
 
 
 

   
   

by Millano Moms  | n° 15 Aprile Maggio 2017

 

Exhibition Art and Design for Kids Italy in Milan

 

DOLLSVILLA THE MOST LOVED PIECE

 
 

"The DollsVilla by Liliane® is the most loved piece at the exhibition. A lot of interest! also from journalists."

Paola Noe of unduetrestella, initiator Art and Design for Children in the Children's Museum MUBA Milan.

 
 
 
 

The DollsVilla by Liliane®  is in April in Milano, as part of the exhibition Art and Design for Kids in MUBA - Museo dei Bambini Milano from April 4 to 9, 2017. During the Milan International Design Fair | Salone del Mobile | the unduetrestella Design Week.

 
 
   
 
 
 

   
   
 
   

by Holland Hub  | April 12, 2017

 

Holland Hub Australia | Newsletter #24 March 2017

 
ABOUT INTERVIEW BY THE DUTCH VNO-NCW  
   
 
   
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens April 11, 2017

 

Exhibition Art and Design for Kids Italy in Milan

 

THE MOST LOVED PIECE OF THE EXHIBITION

 
DOLLSVILLA AT MUBA MILAN  
   

"The DollsVilla by Liliane® is the most loved piece at the exhibition. A lot of interest! also from journalists."

 

Paola Noe of unduetrestella, initiator Art and Design for Children in the Children's Museum MUBA Milan.

 
   

The DollsVilla by Liliane®  is in April in Milano, as part of the exhibition Art and Design for Kids in MUBA - Museo dei Bambini Milano from April 4 to 9, 2017. During the Milan International Design Fair | Salone del Mobile | the unduetrestella Design Week.

 
   
Press day Tuesday, April 4 from 2 p.m. - 4 p.m.  
   
 
   

The purpose of MUBA Milano is to create and promote cultural expressions aiming at encouraging stereotype-free creative thought in children and prepare them for a society which requires greater and greater creative attitudes. MUBA develops and spreads non formal education with a view to promoting an innovative culture focused on children direct experience.

 
   
 
 
 

 

   
   

by Liliane Limpens April 7, 2017

 

New market-entry United Arab Emirates

 

DOLLSVILLA IN DUBAI AND ABU DHABI

 
 

The DollsVilla by Liliane® impresses the Emirates. A succesful entry is made in several high end hotels, hospitals and nurseries. A result of the Dutch trade mission to Abu Dhabi and Dubai 3 – 7 April 2017.

 
 
 
 
 
 

The Grand Hyatt Dubai uses two DollsVilla's by Liliane® in her brunch-restaurant and in the Kidz Club: "The Kidz Club is proud to present the latest addition for the kids.... DollsVilla by Liliane's life size Dollhouse! The child high #DollsVilla is a sustainable #dollhouse on wheels for children and their most cherish toy cars and dolls!" http://tinyurl.com/kpwbgpe

 
   

“Congratulations with the amazing concept of the DollsVilla by Liliane®” - Rutu Tawde, manager of the Spa and Kidz Club of the Grand Hyatt Dubai.

 
   
   
 
   
 
 
 

   
   

by Paul & Paula 03.04.2017

 

Paul & Paula Kids, Design & Lifestyle

 

WITH A COOL DESIGN INTERIOR

 
#DONT STOP HOUSING
 

"DollsVila Global [Netherlands]. Dutch brand run by Liliane Limpens, designer of the DollsVilla by Liliane. The child heigh DollsVilla is a sustainable dollhouse on wheels for children's most cherished 1:6 cars and dolls of 30 centimetres."

 

 
 
 

"With a cool design interior, stainless steel roof plates, a car ramp and three trays. #DontStopHousing".

 
 
 
 

The DollsVilla by Liliane®  is in April in Milano, as part of the exhibition Art and Design for Kids in MUBA - Museo dei Bambini Milano from April 4 to 9, 2017. During the Milan International Design Fair | Salone del Mobile | the unduetrestella Design Week.

 
 
 
 

 

   
   
 
   

by Liliane Limpens March 10, 2017

 

Opinieblad Forum VNO-NCW | door redacteur Remko Ebbers

 

https://www.vno-ncw.nl/forum/deze-ondernemer-verovert-de-wereld-met-poppenvillas

 

DEZE ONDERNEMER VEROVERT DE WERELD

 
MET POPPENVILLA'S  
   

Remko Ebbers: "Je zou het niet zeggen, maar je kunt de wereld veroveren met poppenhuizen. Of het in elk geval proberen, zo laat Liliane Limpens zien. Ze gaat dan ook graag mee met handelsmissies. ‘Effectiever dan beurzen en ik vind ze leuker.’ Deel 1 in de nieuwe Forum-serie 'De handelsmissionaris'.

 
   

De zakenwereld zou ze mijden, dat wist Liliane Limpens als jong meisje al. Weliswaar waren haar beide grootvaders vermogend geworden in de graanhandel, maar van haar vader – die in loondienst was – leerde ze dat je in zaken altijd op je hoede dient te zijn. Toch heeft ze een eigen bedrijf opgericht, DollsVilla Global. En nu verkoopt Limpens poppenvilla’s over de hele wereld."

 
   
NOS Journaal vanuit Sydney op 5 november 2016. Interviews met Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en met Liliane Limpens over Zakenvrouwen en hun deelname aan Handelsmissies https://lnkd.in/gbt78SV  
   

Het volledige artikel Forum VNO-NCW  

 
   

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW zet zich op [inter-] nationaal niveau in voor de kwaliteit van een ondernemings- en vestigingsklimaat. Voor ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen.

 

Van Nederland het meest welvarende land ter wereld maken. Dat is de missie van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Het is zijn overtuiging dat Nederland alles in huis heeft om dat te bereiken. Daarvoor moet Nederland wel uit zijn schulp kruipen, stelt hij. 'Als we ons klein blijven noemen, blijven we ook klein. We zullen ons mondiaal moeten positioneren.'

   
 
 
 

   
   
 
   

by Holland Hub  | February 2, 2017

 

Holland Hub Australia | Newsletter #22 January 2017

 
DOLLSVILLA FOR REHABILITATION RESORT  
   
 
   
 

 

<<<

 

 
 
 
     
     
 
البداية فيلا العرائس leading فيلا العرائس light الفئات المستهدفة أحدث الأخبار الفكرة| ليليانى البيع Webshop الإتصال